Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 160D

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 160D

Seoca VMS 42 - 40 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Seoca VMS 42 - 40 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/2500T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/2500T

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV1 2.2Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV1 2.2Kw

Buồng bơm trục đứng máy bơm KSB Movitec 10/7 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng máy bơm KSB Movitec 10/7 B

Bơm nước thải Tsurumi
Máy bơm hố móng Tsurumi LB 800

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi LB 800

Máy bơm hố móng Tsurumi LSR 2.4S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi LSR 2.4S

Máy bơm hố móng Tsurumi HSD 2.55S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi HSD 2.55S

Máy bơm hố móng Tsurumi HS 2.75S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi HS 2.75S

Máy bơm hố móng Tsurumi HSZ 3.75S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi HSZ 3.75S

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KRS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KRS

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZE

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTVE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTVE

Máy bơm hố móng Tsurumi LB 800

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi LB 800

Máy bơm hố móng Tsurumi LSR 2.4S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi LSR 2.4S

Máy bơm hố móng Tsurumi HSD 2.55S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi HSD 2.55S

Máy bơm hố móng Tsurumi HS 2.75S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi HS 2.75S

Máy bơm hố móng Tsurumi HSZ 3.75S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng Tsurumi HSZ 3.75S

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KRS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KRS

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZE

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTVE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTVE

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTV

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi NK

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi NK

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi C

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi C

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi CQ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi CQ

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi CX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi CX

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi CR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cắt rác Tsurumi CR

Máy bơm bùn Tsurumi KRS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi KRS

Máy bơm bùn Tsurumi NKZ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi NKZ

Máy bơm bùn Tsurumi KTV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi KTV

Máy bơm bùn Tsurumi KTD

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi KTD

Máy bơm bùn Tsurumi GPN

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi GPN

Máy bơm bùn Tsurumi GSZ-6

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi GSZ-6

Máy bơm bùn Tsurumi GSD

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi GSD

Máy bơm bùn Tsurumi HSD

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn Tsurumi HSD

Máy thổi khí Tsurumi RSR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Tsurumi RSR

Máy thổi khí Tsurumi RSA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Tsurumi RSA

Máy thổi khí Tsurumi RSS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Tsurumi RSS

Máy thổi khí Tsurumi TSR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Tsurumi TSR

Máy sục khí chìm Tsurumi TRN

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy sục khí chìm Tsurumi TRN

Máy sục khí chìm Tsurumi BER

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy sục khí chìm Tsurumi BER

Máy khuấy chìm Tsurumi MR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy khuấy chìm Tsurumi MR

Máy bơm nước thải đặt chìm Tsurumi B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải đặt chìm Tsurumi B

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi UT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi UT

Máy bơm nước thải đặt chìm Tsurumi BX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải đặt chìm Tsurumi BX

Máy bơm nước thải đặt chìm Tsurumi BZ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải đặt chìm Tsurumi BZ

Bơm nước thải Ebara
Máy bơm nước thải Ebara DWO

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara DWO

Máy bơm nước thải Ebara Right

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara Right

Máy bơm nước thải Ebara MINI RIGHT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara MINI RIGHT

Máy bơm nước thải Ebara Best One

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara Best One

Máy bơm nước thải Ebara BEST 2-3-4-5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara BEST 2-3-4-5

Máy bơm nước thải Ebara BEST BOX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara BEST BOX

Máy bơm hút bùn Ebara DML

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hút bùn Ebara DML

Máy bơm hút bùn Ebara DMLV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hút bùn Ebara DMLV

Máy bơm nước thải Ebara Right

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara Right

Máy bơm nước thải Ebara MINI RIGHT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara MINI RIGHT

Máy bơm nước thải Ebara Best One

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara Best One

Máy bơm nước thải Ebara BEST 2-3-4-5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara BEST 2-3-4-5

Máy bơm nước thải Ebara BEST BOX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara BEST BOX

Máy bơm chìm nước thải Mastra MST

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Mastra MST

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara DW VOX

Máy bơm nước thải Ebara DWO

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Ebara DWO

Máy bơm hút bùn Ebara DML

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hút bùn Ebara DML

Máy bơm hút bùn Ebara DMLV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hút bùn Ebara DMLV

Máy bơm hút bùn Ebara DVS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hút bùn Ebara DVS

Máy bơm hút bùn Ebara DVSA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hút bùn Ebara DVSA

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 80DF 53.7

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 80DF 53.7

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 80DF 52.2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 80DF 52.2

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 80DF 51.5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 80DF 51.5

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 65DF

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cánh cắt rác Ebara 65DF

Khớp nối nhanh Ebara LM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh Ebara LM

Bơm nước thải Pentax
Máy bơm nước thải Pentax DP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DP

Máy bơm nước thải Pentax DX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DX

Máy bơm nước thải Pentax DG

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DG

Máy bơm nước thải Pentax DH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DH

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT

Máy bơm chìm nước thải Pentax DVT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Pentax DVT

Máy bơm nước thải Pentax DP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DP

Máy bơm nước thải Pentax DX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DX

Máy bơm nước thải Pentax DG

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DG

Máy bơm nước thải Pentax DH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải Pentax DH

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT

Máy bơm chìm nước thải Pentax DVT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Pentax DVT

Máy bơm Shinmaywa
Máy thổi khí Shinmaywa ARH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Shinmaywa ARH

Máy thổi khí Shinmaywa ARS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Shinmaywa ARS

Máy sục khí Shinmaywa J-JA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy sục khí Shinmaywa J-JA

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CWT-CNT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CWT-CNT

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CV

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CN

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CN

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CR

Máy thổi khí Shinmaywa ARH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Shinmaywa ARH

Máy thổi khí Shinmaywa ARS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí Shinmaywa ARS

Máy sục khí Shinmaywa J-JA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy sục khí Shinmaywa J-JA

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CWT-CNT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CWT-CNT

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CV

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CN

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CN

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Shinmaywa CR

Máy bơm Evergush
Máy bơm ly tâm Evergush ECA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm Evergush ECA

Máy bơm ly tâm Evergush EDWK

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm Evergush EDWK

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush XA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush XA

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush ECM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush ECM

Máy bơm ly tâm Evergush EBF

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm Evergush EBF

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EFS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EFS

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EA

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EF

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EF

Máy bơm ly tâm Evergush ECA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm Evergush ECA

Máy bơm ly tâm Evergush EDWK

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm Evergush EDWK

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush XA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush XA

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush ECM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush ECM

Máy bơm ly tâm Evergush EBF

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm ly tâm Evergush EBF

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EFS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EFS

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EA

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EF

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm bùn đặt chìm Evergush EF

Máy bơm cánh khuấy Evergush EFD

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm cánh khuấy Evergush EFD

Máy bơm cánh khuấy Evergush EFM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm cánh khuấy Evergush EFM

Máy bơm chìm nước thải Evergush EXL

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Evergush EXL

Máy bơm chìm nước thải Evergush EAF

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Evergush EAF

Máy bơm cánh cắt Evergush EFK

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm cánh cắt Evergush EFK

Bơm nước thải APP
Máy bơm chìm nước thải APP SM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải APP SM

Máy bơm chìm nước thải APP RS-E

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải APP RS-E

Máy bơm chìm nước thải APP TPS 200

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải APP TPS 200

Máy bơm chìm hố móng APP BAH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm hố móng APP BAH

Máy bơm hố móng APP KS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP KS

Máy bơm hố móng APP BAS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP BAS

Máy bơm hố móng APP FVS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP FVS

Máy bơm hố móng APP TAS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP TAS

Máy bơm chìm nước thải APP SM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải APP SM

Máy bơm chìm nước thải APP RS-E

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải APP RS-E

Máy bơm chìm nước thải APP TPS 200

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải APP TPS 200

Máy bơm chìm hố móng APP BAH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm hố móng APP BAH

Máy bơm hố móng APP KS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP KS

Máy bơm hố móng APP BAS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP BAS

Máy bơm hố móng APP FVS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP FVS

Máy bơm hố móng APP TAS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm hố móng APP TAS

Máy bơm nước thải cắt rác APP GC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải cắt rác APP GC

Máy bơm chìm nước thải cắt rác APP GD

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải cắt rác APP GD

Máy bơm nước thải cắt rác APP GS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước thải cắt rác APP GS

Máy bơm chìm hút bùn APP DSK

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm hút bùn APP DSK

Máy bơm chìm hút bùn APP DS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm hút bùn APP DS

Máy bơm chìm hút bùn APP ADL

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm hút bùn APP ADL

Máy bơm chìm hút bùn APP ADVS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm hút bùn APP ADVS

Máy thổi khí APP RB-055 công suất 5HP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí APP RB-055 công suất 5HP

Máy thổi khí APP RB-033 công suất 3HP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí APP RB-033 công suất 3HP

Máy thổi khí APP RB-750S công suất 1HP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy thổi khí APP RB-750S công suất 1HP

Máy bơm chìm cao áp APP JKCH-M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cao áp APP JKCH-M

Máy bơm chìm cao áp APP JKCH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cao áp APP JKCH

Máy bơm chìm cao áp APP KSH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm cao áp APP KSH

Máy bơm chìm nước thải Wilo PDV S750Q

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Wilo PDV S750Q

Máy bơm chìm nước thải Wilo PDN 2200Q

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Wilo PDN 2200Q

Máy sục khí chìm HCP 25JFP2.8 (JF-21) 1HP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy sục khí chìm HCP 25JFP2.8 (JF-21) 1HP

Sửa máy bơm nước
Bảo dưỡng hệ thống máy bơm nước Wilo uy tín, chất lượng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng hệ thống máy bơm nước Wilo uy tín, chất lượng

Sửa máy bơm nước trục đứng uy tín, nhanh chóng tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm nước trục đứng uy tín, nhanh chóng tại Hà Nội

Thay cánh máy khuấy chìm nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thay cánh máy khuấy chìm nước thải

Sửa máy bơm hỏa tiễn giếng khoan không hoạt động

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm hỏa tiễn giếng khoan không hoạt động

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy bơm Tohatsu Tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy bơm Tohatsu Tại Hà Nội

Đơn vị sửa chữa máy bơm Tohatsu cho các khu công nghiệp, nhà máy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị sửa chữa máy bơm Tohatsu cho các khu công nghiệp, nhà máy

Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm công nghiệp định kỳ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm công nghiệp định kỳ

Sửa máy bơm hỏa tiễn giếng khoan không hoạt động

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm hỏa tiễn giếng khoan không hoạt động

Bảo dưỡng hệ thống máy bơm nước Wilo uy tín, chất lượng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng hệ thống máy bơm nước Wilo uy tín, chất lượng

Sửa máy bơm nước trục đứng uy tín, nhanh chóng tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm nước trục đứng uy tín, nhanh chóng tại Hà Nội

Cung cấp, thay thế phớt máy bơm đầu rời ebara uy tín, chuyên nghiệp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cung cấp, thay thế phớt máy bơm đầu rời ebara uy tín, chuyên nghiệp

Sửa chữa, thay thế ruột buồng bơm đa tầng cánh nhựa  tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa, thay thế ruột buồng bơm đa tầng cánh nhựa tại Hà Nội

Sửa máy bơm công nghiệp - Máy bơm trục đứng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm công nghiệp - Máy bơm trục đứng

Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm công nghiệp định kỳ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm công nghiệp định kỳ

Sửa bơm đa tầng cánh Pentax HSVC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa bơm đa tầng cánh Pentax HSVC

Thay cánh máy khuấy chìm nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thay cánh máy khuấy chìm nước thải

Sửa chữa, thay phớt bơm chìm nước thải Tsurumi

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa, thay phớt bơm chìm nước thải Tsurumi

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy bơm Tohatsu Tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy bơm Tohatsu Tại Hà Nội

Đơn vị sửa chữa máy bơm Tohatsu cho các khu công nghiệp, nhà máy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị sửa chữa máy bơm Tohatsu cho các khu công nghiệp, nhà máy

Phớt bơm nước
Phớt máy bơm chịu hóa chất 1527/108U (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chịu hóa chất 1527/108U (phớt cơ khí)

Seoca VMS 42 - 40 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Seoca VMS 42 - 40 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV1 2.2Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV1 2.2Kw

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A), phớt cơ khí

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A), phớt cơ khí

Phớt bơm MG13/18, phớt cơ khí máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm MG13/18, phớt cơ khí máy bơm

Phớt cơ khí, phớt bơm type MG1-70

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm type MG1-70

Phớt máy bơm  Paco 58U, 59U-90 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-90 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-30 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-30 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A), phớt cơ khí

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A), phớt cơ khí

Phớt bơm MG13/18, phớt cơ khí máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm MG13/18, phớt cơ khí máy bơm

Phớt cơ khí, phớt bơm type MG1-70

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm type MG1-70

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A)-10, phớt cơ khí

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A)-10, phớt cơ khí

Phớt bơm MG13/19, phớt cơ khí máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm MG13/19, phớt cơ khí máy bơm

Phớt cơ khí, phớt bơm type MG1-75

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm type MG1-75

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A)-11, phớt cơ khí

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục ngang type 155 (155A)-11, phớt cơ khí

Phớt bơm MG13/20, phớt cơ khí máy bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm MG13/20, phớt cơ khí máy bơm

Phớt cơ khí cho máy bơm trục xoắn

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí cho máy bơm trục xoắn

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval GM, EM

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval GM, EM

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-02

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-02

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-03

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-03

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-04

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-04

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-05

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-05

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-08

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-08

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-07

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm Alfa Laval AL-07

Phớt máy bơm  Paco 58U, 59U-90 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-90 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-30 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-30 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm  Paco 58U, 59U-95 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-95 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-40 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-40 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm  Paco 58U, 59U-100 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Paco 58U, 59U-100 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-50 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-50 (Phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Grundfos 58U, 59U (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos 58U, 59U (Phớt cơ khí)

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-60 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng Dragon DVM 3-60 (Phớt cơ khí)

Seoca VMS 42 - 40 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Seoca VMS 42 - 40 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV1 2.2Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV1 2.2Kw

Phớt cơ khí bơm trục đứng CNP-CDL 150-60-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng CNP-CDL 150-60-2

Seoca VMS 42 - 50 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Seoca VMS 42 - 50 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2 2.2Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV2 2.2Kw

Phớt cơ khí bơm trục đứng CNP-CDL 150-60-1

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm trục đứng CNP-CDL 150-60-1

Seoca VMS 42 - 60 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Seoca VMS 42 - 60 - Phớt 3 lỗ, phớt bơm trục đứng Seoca VMS

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV3 2.2Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Paragon PV3 2.2Kw

Phớt bơm công nghiệp Flygt (phớt cơ khí) chịu dầu size trục 35mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm công nghiệp Flygt (phớt cơ khí) chịu dầu size trục 35mm

Phớt máy bơm xăng dầu (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm xăng dầu (phớt cơ khí)

Phớt cơ khí, phớt bơm chân không, phớt chịu dầu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm chân không, phớt chịu dầu

Phớt máy bơm Ebara chịu dầu Type 58B/59B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara chịu dầu Type 58B/59B

Phớt bơm công nghiệp Grundfos chịu dầu Type GR-G36

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm công nghiệp Grundfos chịu dầu Type GR-G36

Phớt bơm dầu nóng Type M32N69 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dầu nóng Type M32N69 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Walrus (Phớt bơm công nghiệp)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Walrus (Phớt bơm công nghiệp)

Phớt bơm dầu nóng KSB Etanorm SYA Type M32N69 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dầu nóng KSB Etanorm SYA Type M32N69 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm chịu nhiệt 1527/108U (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chịu nhiệt 1527/108U (phớt cơ khí)

Phớt cơ khí chịu nhiệt model HQM2 (phớt máy bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí chịu nhiệt model HQM2 (phớt máy bơm)

Phớt bơm công nghiệp Flygt (phớt cơ khí) chịu nhiệt size trục 35mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm công nghiệp Flygt (phớt cơ khí) chịu nhiệt size trục 35mm

Phớt máy bơm Ebara chịu nhiệt Type 58B/59B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara chịu nhiệt Type 58B/59B

Phớt bơm công nghiệp Grundfos chịu nhiệt Type GR-G36

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm công nghiệp Grundfos chịu nhiệt Type GR-G36

Phớt Grundfos bơm chịu nhiệt Type GR-G37

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt Grundfos bơm chịu nhiệt Type GR-G37

Phớt bơm dầu truyền nhiệt Mas Daf type M32N69 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dầu truyền nhiệt Mas Daf type M32N69 (phớt cơ khí)

Phớt bơm dầu truyền nhiệt Allweiler type M32N69 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dầu truyền nhiệt Allweiler type M32N69 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm chịu hóa chất 1527/108U (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chịu hóa chất 1527/108U (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm hóa chất vật liệu chất lượng cao

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm hóa chất vật liệu chất lượng cao

Phớt máy bơm dành cho dệt nhuộm, hóa chất, thực phẩm (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm dành cho dệt nhuộm, hóa chất, thực phẩm (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval model LKH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval model LKH

Phớt máy bơm thực phẩm chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm thực phẩm chịu hóa chất

Phớt cơ khí bơm hóa chất, bơm chân không WB2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm hóa chất, bơm chân không WB2

Phớt cơ khí bơm hóa chất WB2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm hóa chất WB2

Phớt cơ khí bơm chân không WB2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chân không WB2

Phụ tùng máy bơm nước
Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 160D

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 160D

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/2500T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/2500T

Buồng bơm trục đứng máy bơm KSB Movitec 10/7 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng máy bơm KSB Movitec 10/7 B

Ruột buồng bơm trục đứng Masflo MV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng bơm trục đứng Masflo MV

Ruột buồng máy bơm bù áp Ebara EVMSG3 1.5Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng máy bơm bù áp Ebara EVMSG3 1.5Kw

Cánh, ốp máy bơm trục đứng Masflo MV 20-6

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp máy bơm trục đứng Masflo MV 20-6

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 200A

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 200A

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/3000T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/3000T

Tủ điện điều khiển hệ 1 máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển hệ 1 máy bơm tăng áp

Tủ điện điều khiển hệ 2 máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển hệ 2 máy bơm tăng áp

Tủ điện biến tần điều khiển cụm 2 máy bơm tăng áp chạy luân phiên

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện biến tần điều khiển cụm 2 máy bơm tăng áp chạy luân phiên

Tủ điện điều khiển máy bơm phòng cháy chữa cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển máy bơm phòng cháy chữa cháy

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm PCCC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm PCCC

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện cho hệ thống máy bơm tăng áp

Lắp đặt và thiết kế tủ điện cho hệ thống xử lý nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Lắp đặt và thiết kế tủ điện cho hệ thống xử lý nước thải

Thiết kế tủ điện điều khiển bảo vệ máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế tủ điện điều khiển bảo vệ máy bơm nước

MOTOR ĐỘNG CƠ ĐIỆN ATT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

MOTOR ĐỘNG CƠ ĐIỆN ATT

Động cơ ESC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Động cơ ESC

Động cơ máy bơm hỏa tiễn Mastra

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Động cơ máy bơm hỏa tiễn Mastra

Động cơ Teco

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Động cơ Teco

Động cơ Dolin giảm tốc chân đế

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Động cơ Dolin giảm tốc chân đế

Động cơ máy bơm nước Model Siemens

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Động cơ máy bơm nước Model Siemens

Phao điện tự động 1 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện tự động 1 mét

Phao điện tự động 2 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện tự động 2 mét

Phao điện tự động 3 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện tự động 3 mét

Phao điện tự động 5 mét

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện tự động 5 mét

Phao bơm chìm nước thải Taurus

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao bơm chìm nước thải Taurus

Phao baó cạn, báo đầy Teral  FS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao baó cạn, báo đầy Teral FS

Phao báo mức nước Shinmaywa LC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao báo mức nước Shinmaywa LC

Phao báo mức nước Shinmaywa MS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao báo mức nước Shinmaywa MS

Bộ điều khiển và bảo vệ máy bơm tăng áp bằng mạch điện tử Presflo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ điều khiển và bảo vệ máy bơm tăng áp bằng mạch điện tử Presflo

Relay áp lực điện tử Radar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Relay áp lực điện tử Radar

Rơ le điện tử Peroni PC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le điện tử Peroni PC

Bộ điều khiển và bảo vệ máy bơm tăng áp bằng mạch điện tử DSK01

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ điều khiển và bảo vệ máy bơm tăng áp bằng mạch điện tử DSK01

Bộ điều khiển và bảo vệ máy bơm tăng áp bằng mạch điện tử DSK03

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ điều khiển và bảo vệ máy bơm tăng áp bằng mạch điện tử DSK03

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 160D

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 160D

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/2500T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/2500T

Buồng bơm trục đứng máy bơm KSB Movitec 10/7 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Buồng bơm trục đứng máy bơm KSB Movitec 10/7 B

Ruột buồng bơm trục đứng Masflo MV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng bơm trục đứng Masflo MV

Ruột buồng máy bơm bù áp Ebara EVMSG3 1.5Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng máy bơm bù áp Ebara EVMSG3 1.5Kw

Cánh, ốp máy bơm trục đứng Masflo MV 20-6

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp máy bơm trục đứng Masflo MV 20-6

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 200A

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Pentax CM80 - Cánh bơm nước Pentax CM 80 - 200A

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/3000T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm nước, Cánh bơm nước Stac N50/3000T

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) trục đứng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) trục đứng

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) chìm

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 32, 45, 64, 85

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 32, 45, 64, 85

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 32

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 32

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 45

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 64

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 64

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 85

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc đá) bơm trục đứng Grundfos CR 85

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 24 Lít 10 bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 24 Lít 10 bar

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 10bar, 16bar, 25bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 10bar, 16bar, 25bar

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 10bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 10bar

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 16bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 16bar

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 25bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 50 lít 25bar

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 60 lít 10bar, 16bar, 25bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 60 lít 10bar, 16bar, 25bar

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 60 lít 10bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 60 lít 10bar

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 60 lít 16bar

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Thổ Nhĩ Kỳ 60 lít 16bar

Ruột bình tích áp Italy Wates 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 24 Lít

Ruột bình tích áp Italy Wates 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 50 Lít

Ruột bình tích áp Italy Wates 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 100 Lít

Ruột bình tích áp Italy Wates 60 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 60 Lít

Ruột bình tích áp Italy Wates 80 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 80 Lít

Ruột bình tích áp Italy Wates 150 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 150 Lít

Ruột bình tích áp Italy Wates 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 200 Lít

Ruột bình tích áp Italy Wates 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột bình tích áp Italy Wates 300 Lít

Phớt dây basituc đường kính 6 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 6 mm

Phớt dây basituc đường kính 8 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 8 mm

Phớt dây basituc đường kính 10 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 10 mm

Phớt dây basituc đường kính 12 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 12 mm

Phớt dây basituc đường kính 14 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 14 mm

Phớt dây basituc đường kính 16 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 16 mm

Phớt dây basituc đường kính 18 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt dây basituc đường kính 18 mm

Auto Coupling - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Auto Coupling DN 50 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling DN 50 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Auto Coupling DN 65 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling DN 65 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Auto Coupling DN 80 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling DN 80 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Auto Coupling DN 100 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling DN 100 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Auto Coupling DN 150 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling DN 150 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Auto Coupling DN 200 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling DN 200 - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm

Auto Coupling  - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm Tsurumi B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Auto Coupling - Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm Tsurumi B

Cho thuê máy bơm nước
Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm nước Hà Nội giá rẻ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm nước Hà Nội giá rẻ

Cho thuê máy bơm công nghiệp nhanh chóng, giá rẻ nhất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm công nghiệp nhanh chóng, giá rẻ nhất

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu V30AS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu V30AS

Cho thuê máy bơm hố móng thả chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm hố móng thả chìm

Cho thuê máy bơm chìm nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chìm nước thải

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm trục đứng tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm trục đứng tại Hà Nội

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm trục đứng tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm trục đứng tại Hà Nội

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm nước Hà Nội giá rẻ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương cho thuê máy bơm nước Hà Nội giá rẻ

Cho thuê máy bơm công nghiệp nhanh chóng, giá rẻ nhất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm công nghiệp nhanh chóng, giá rẻ nhất

Cho thuê máy bơm hố móng thả chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm hố móng thả chìm

Cho thuê máy bơm chìm nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chìm nước thải

Địa chỉ cho thuê máy bơm công nghiệp miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ cho thuê máy bơm công nghiệp miền Bắc

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu V30AS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chữa cháy Tohatsu V30AS

SHOWROOM HÀ NỘI

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

XƯỞNG SỬA CHỮA

XƯỞNG SỬA CHỮA

Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
 

Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

SHOWROOM TRƯỜNG CHINH HÀ NỘI

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

Cường Thịnh Vương
Cường Thịnh Vương
8.8/10 6868 Phiếu Bầu
©copyright 2017 - CƯỜNG THỊNH VƯƠNG